Brusljud för förbättrad uppmärksamhet

Feb 9, 2016 Posted by:   Göran Söderlund No Comments

Stokastisk resonans

Stokastisk resonans är ett fenomen där en kommunikationssignal som egentligen är för svag för att uppfattas av hjärnan kan förstärkas genom att bakgrundsbrus adderas till signalen. För att hjärncell ska uppfatta en signal från en annan så behöver signalen vara tillräckligt stark. Bruset hjälper en till att "lyfta" en svagare signal så att den blir tillräckligt stark för att uppfattas av hjärncellerna. En synergieffekt uppstår när hjärnan drar nytta av bruset, och på så sätt lyckas hjärnceller aktiveras av signaler de annars inte skulle uppfatta.

För mer information läs t ex McDonnell and Ward (2011)