Framsteg

Mina framsteg

Funktionen mina framsteg finns för att du ska kunna följa din utveckling i skolarbetet över tid. Du markerar alltså vilken typ av uppgift du skall göra och hur svår du tror den är. Efter ditt arbetspass med varje uppgift så får du två frågor om hur det gick. Eftersom Smartnoise sparar alla uppgifter om ditt arbete är det viktigt att du svarar på dessa frågor, dvs Vad du gjort?, Hur det gick? När och Hur länge du arbetade med de olika uppgifterna sparas automatiskt i Smartnoise.

Översikt

När du klickar på framsteg längst ner i appen så får du se en bild med liggande staplar, en för varje arbetsuppgift. Ju mer du arbetar, desto längre blir stapeln. När du fyllt en hel stapel så kommer du till nästa nivå (level). Här får du en enkel översikt över hur du använt Smartnoise i de olika skolämnena. Du ser var du har jobbat bra och var du behöver jobba mer.

Funktioner

Under användning av smartnoise har du möjlighet att pausa eller stoppa bruset. Pausknappen ska användas vid korta avbrott i arbetet, t ex att gå på toaletten eller att prata med någon. På färdig-knappen trycker du när du är klar med en uppgift eller en lektion. När du använt smartnoise regelbundet några veckor så kan du få svar på: vad du gör bra? vad du bör jobba mer med? vilken tid på dagen du jobbar bäst? Lycka till med arbetet!!