Smartnoise är sprunget ur ett forskningsprojekt vid Stockholms- och Lunds universitet med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Numera drivs det fortsatta arbetet från Høgskulen på Vestladet i Norge i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin vid Lunds universitet.
Vi arbetar med att ta fram och utveckla ett hjälpmedel för människor med uppmärksamhetsproblem. Vår vision är att uppnå jämlika förutsättningar vid studier för människor med uppmärksamhetsproblem genom att erbjuda hjälpmedel som undanröjer de svårigheter i  inlärningsprocessen som uppmärksamhetsproblem, som t ex ADHD, skapar.

Göran Söderlund
Forsknings- och utvecklingsansvarig, VD
Professor i specialpedagogik vid Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norge. PhD i psykologi vid Stockholms Universitet, tidigare gymnasielärare
Torbjörn Wiik
Marknadsansvarig
Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare marknadschef på TD Tech Data AB.
Oskar Paulander
Teknik, Statistik och Matematik
Har studerat Teknisk Fysik på Chalmers Tekniska Högskola och arbetat med mjukvaruutveckling för bland annat Ericsson, Vector och Polestar