Smartnoise är sprunget ur ett forskningsprojekt vid Stockholms- och Lunds universitet med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Numera drivs det fortsatta arbetet från Høgskulen på Vestladet i Norge i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin vid Lunds universitet.
Vi arbetar med att ta fram och utveckla ett hjälpmedel för människor med uppmärksamhetsproblem. Vår vision är att uppnå jämlika förutsättningar vid studier för människor med uppmärksamhetsproblem genom att erbjuda hjälpmedel som undanröjer de svårigheter i  inlärningsprocessen som uppmärksamhetsproblem, som t ex ADHD, skapar.

Möt teamet bakom smartnoise

Göran Söderlund
Forsknings- och utvecklingsansvarig, VD
Professor i specialpedagogik vid Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norge. PhD i psykologi vid Stockholms Universitet, tidigare gymnasielärare
Torbjörn Wiik
Marknadsansvarig
Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare marknadschef på TD Tech Data AB.
Oskar Paulander
Teknik, Statistik och Matematik
Har studerat Teknisk Fysik på Chalmers Tekniska Högskola. Jobbar för tillfället som mjukvaruutvecklare för inbyggda system.
Vår utmaning

Vår utmaning är att erbjuda alla människor med uppmärksamhetsproblem, som t ex elever med ADHD, ett hjälpmedel som förbättrar deras möjligheter till inlärning. Smartnoise hjälper de med koncentrationsproblem att prestera efter sina förutsättningar och potential.

Vår kunskap och erfarenhet

Vi har stor erfarenhet inom detta område. Vi har som första forskarteam i världen upptäckt sambandet mellan brus och uppmärksamhetsproblematik. Vi har fler nya spännande forskningsprojekt på gång som vi hoppas ska kunna leda till ännu bättre hjälpmedel för människor med uppmärksamhetsproblem. Vi samarbetar med de bästa forskningslaboratorierna både nationellt och internationellt.

Våra hjälpmedel ska vara enkla

Det ska vara enkelt att få tillgång till och utnyttja Smartnoise hjälpmedel, därför använder vi oss av den senaste teknologin som vi anpassar så att den passar just dig. Till vår hjälp har vi olika experter inom människa-maskin interaktion och kognitionsvetenskap för att göra våra produkter maximalt användarvänliga.