Sekretesspolicy

Smartnoise.se Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy (tillsammans med våra Användarvillkor) förklarar vår policy avseende insamling, användning, visning och överföring av din information. När vi uppdaterar och utökar våra tjänster kan denna policy förändras, och vi ber dig därför att gå igenom policyn med jämna mellanrum. Genom att använda vår Smartnoise tjänst eller på annat sätt använda vår tjänst samtycker du till vår informationspraxis.

 

Insamling och användning av information

Vi tar emot och lagrar information, inklusive personlig information, om dig och din användning av vår tjänst. Personlig information är information som kan användas för att unikt identifiera eller kontakta dig. Icke-personlig information är information som inte kan kopplas direkt till dig. Vi kan insamla, använda icke-personlig information för forskningssyfte.

När du har kontakt med oss kan vi be dig att ge oss personlig information så att vi kan tillhandahålla, förbättra och anpassa våra tjänster.

Vi använder den här personliga informationen för att exempelvis behandla din registrering, din användning av Smartnoise och dina betalningar, och för att kommunicera med dig om dessa och andra ämnen.

Vi håller reda på din användning av Smartnoise och insamlar information som rör dig och din användning av Smartnoise App. Vi insamlar användarinformation i två syften dels för att kunna ge dig som användare feedback på ditt användande samt dels för forskningsändamål.

 

Användande av Smartnoise App

Smartnoise tar inget ansvar för eventuella följder av användandet av Smartnoise tjänsten.

 

ADHD diagnosticering

Smartnoiset tjänsten är inget verktyg för ADHD diagnosticering.

 

Visande av information

Vi använder andra företag, agenter eller leverantörer för att utföra tjänster å våra vägnar. Vi har exempelvis ingått partnerskap med andra företag för att tillhandahålla infrastruktur och it-tjänster, anpassa och optimera våra webbsidor, behandla kreditkortstransaktioner. När dessa andra företag tillhandahåller sådana tjänster kan företagen i fråga ha åtkomst till din information. Vi ger inte dessa företag tillstånd att använda eller visa din personliga information förutom för syftet att tillhandahålla de tjänster som vi begär av dem.

Smartnoise förbehåller sig dessutom rätten att visa personlig information om vi rimligen tror att åtkomst, användning, bevarande eller visande av sådan information är rimligen nödvändig för att (a) tillgodose någon gällande lag, förordning, juridisk process eller verkställbar myndighetsförfrågan, (b) genomdriva gällande användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser därav, (c) identifiera, förhindra eller på annat sätt ta itu med olagliga eller misstänkt olagliga aktiviteter, säkerhets- eller tekniska frågor, eller (d) skydda mot skada i Smartnoise rättigheter, egendom eller säkerhet, Smartnoise användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag. I anslutning till eventuell omorganisation, omstrukturering, sammanslagning eller försäljning, eller annan överlåtelse av tillgångar förbehåller vi oss rätten att överföra information, inklusive personlig information, under förutsättning att den mottagande parten samtycker till att respektera din personliga information på ett sätt som är konsekvent med vår sekretesspolicy.

 

Barn

Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna abonnera på Smartnoise. Även om individer under 18 års ålder kan använda sig av tjänsten, kan de endast göra så med involvering, tillsyn och godkännande av förälder eller förmyndare, och enligt våra Användarvillkor.

 

Rätt att komma åt din information

Vi ger dig åtkomst till olika typer av information om ditt konto och din användning av Smartnoise med oss i delen "Mitt konto" och ”Mitt arbete” av webbplatsen. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla sanningen och riktigheten för den personliga information som du ger oss som har att göra med ditt konto. Om du vill nå eller ändra din kontaktinformation eller ändra din betalningsmetod, ska du göra det genom att gå till avsnittet "Mitt konto" på vår webbplats. Du måste vara inloggad för att kunna nå "Mitt konto". Om du har en fråga om vår sekretesshantering, eller vill utöva din rätt angående din personliga information, kontakta oss på info@smartnoise.se.

 

Säkerhet

Smartnoise tar informationssäkerhet på stort allvar och använder sig av rimliga administrativa, tekniska, fysiska och ledarinriktade åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst. . Vi använder oss till exempel av branschstandardprotokollet SSL (Secure Sockets Layering) för att kryptera viss personlig information som du skickar till oss under registreringsprocessen.

Det går tyvärr inte att garantera att något som helst säkerhetssystem är 100 % säkert. Därför kan vi inte garantera säkerheten för din information och kan inte anta ansvaret för felaktig åtkomst till den. Genom att använda vår tjänst, inklusive vår webbplats och våra användargränssnitt, eller genom att på något sätt ge oss information, samtycker du till att vi kan kommunicera elektroniskt med dig angående säkerhets-, sekretess- och administrationsfrågor som har att göra med din användning av Smartnoise.

I syfte att göra det enkelt för dig att nå ditt konto och för att hjälpa till att administrera Smartnoise, implementerar Smartnoise teknik som gör det möjligt för oss att erkänna dig som kontoinnehavaren. På så sätt kan vi förse dig med direkt åtkomst till ditt konto utan att kräva att du återigen skriver in lösenord eller annan användaridentifikation när du går tillbaka till Smartnoise. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för din kontoåtkomstinformation och för att begränsa åtkomst till datorn eller enheten som du använder med ditt Smartnoise -konto. Om du avslöjar ditt lösenord för någon eller delar konto och/eller enheter med andra människor, tar du fullt ansvar för deras handlingar. Där så är möjligt ska användare av offentliga eller delade enheter logga ut efter varje besök.

 

Ändringar i den här policyn

När vi uppdaterar och utökar våra tjänster kan denna policy förändras. Du bör komma tillbaka hit för uppdateringar av denna policy från tid till annan. Observera att ditt samtycke till Användarvillkoren och Sekretesspolicyn efter ändringar som görs efter ditt inledande samtycke betyder att du även samtycker till ändringarna i policyn. Din användning av Smartnoise eller fortsatta användning av vår tjänst efter ändringar betyder också att du samtycker till ändringarna. Den mest aktuella versionen av Sekretesspolicyn ersätter alla tidigare versioner. Vi kommer att publicera en eller flera tidigare versioner på vår webbplats när Sekretesspolicyn uppdateras.

 

Överföring av information och internationella användare

Eftersom internet är en global miljö kräver användning av internet för att insamla och bearbeta information internationell överföring av data. Genom att använda Smartnoise bekräftar och samtycker du därför till överföringen av din information utanför det land där du är bosatt.

 

Kontakta oss

Kontakta kundtjänst om du har frågor om ditt konto. Om du har frågor angående denna Sekretesspolicy, inklusive behandlingen av din personliga information kontakta oss via e-post på info@smartnoise.se.

Denna Sekretesspolicy gäller från och med 2013-12-17