Oskar Paulander

Feb 4, 2016 Posted by:   Göran Söderlund No Comments
Teknik, Statistik och Matematik
Har studerat Teknisk Fysik på Chalmers Tekniska Högskola och arbetat med mjukvaruutveckling för bland annat Ericsson, Vector och Polestar